Κινητοποίηση ΠΟΦΠΑ για την Πανεπιστημιακή Λέσχη – #savePOFPA

Ιούνιος 2022

Διαμαρτυρία Π.Ο.Φ.Π.Α. για το νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ και το άρθρο 296

Η φοιτητική κοινότητα βρίσκεται ενώπιον της κατάθεσης και της επικείμενης ψήφισης του Νόμου – Πλαίσιο:Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις, το οποίο αναμένεται να επιβαρύνει επιπλέον τη λειτουργία των πανεπιστημίων.

Ως φοιτητές τμημάτων του ΕΚΠΑ και άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Αθήνας, που επιλέγουμε να αφιερώνουμε τον ελεύθερό μας χρόνο στις πολιτιστικές δραστηριότητες που προσφέρονται από τον Πολιτιστικό Όμιλο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίες στεγάζονται και χρηματοδοτούνται από τη Πανεπιστημιακή Λέσχη του ΕΚΠΑ, εκφράζουμε την αντίθεσή μας συνολικά στον συγκεκριμένο νόμο – πλαίσιο και ειδικότερα στο άρθρο 296.


.

Το άρθρο 296
(σημείωση: μέχρι και τη φάση της διαβούλευσης το άρθρο ήταν το #285)


#savePOFPA.

Δράσεις – Ιστορικό

Δελτίο Τύπου

Αναφορές στον Τύπο

.Blog στο WordPress.com.