Τεχνικό Σεμινάριο Δευτέρα 14/11 στις 20.00

Δευτέρα 14/11 στις 20.00

Τεχνικό Σεμινάριο

Πρώτη συνάντηση του σεμιναρίου:
Εισαγωγή στην ανάλυση, καταγραφή και προβολή της κίνησης


Advertisement