Το Μέλλον της Λέσχης

Την Τρίτη 4/10/2022, οι εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Ομίλου κατέθεσαν στον αντιπρύτανη Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Δ. Καραδήμα:

Ψήφισμα του Ομίλου για το μέλλον της Φοιτητικής Μέριμνας στο Ε.Κ.Π.Α. &
Διαμαρτυρία για την αιφνιδιαστική αλλαγή χρήσης χώρων της Παν.Λέσχης.

Παράλληλα ζήτησαν να εκπροσωπηθεί ο Όμιλος στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο για την επόμενη μέρα στην Παν. Λέσχη με την κατάργησή της ως ΝΠΔΔ, βάσει των όσων προβλέπονται στο άρθρο 296 του νέου νόμου.

Advertisement

Blog στο WordPress.com.