Δευτέρα 11/4 στις 21:00

Animation: a modern retrospective

SERGIO KO*
* and guests
«I DIDN’T DO ANYTHING ALONE»

Δευτέρα 11/4 στις 21:00
(στην Ίριδα – είσοδος αναγκαστικά μέχρι τις 21.00).

Advertisement

Blog στο WordPress.com.