Σημειώσεις Τεχνικού Σεμιναρίου

.

Σημειώσεις Τεχνικού Σεμιναρίου

Cinematography – Βασικές Αρχές
.

.
Expοsure Card
Frame Rates
Aspect Ratios
.

.

Η σελίδα του σεμιναρίου στο facebook
.

Blog στο WordPress.com.