Σημειώσεις Τεχνικού Σεμιναρίου

.

Σημειώσεις Τεχνικού Σεμιναρίου

Cinematography – Βασικές Αρχές
.

.
Expοsure Card
Frame Rates
Aspect Ratios
.
.