Τρίτη 31/3 στις 21:00

.

Αφιέρωμα στον Stan Brakhage

.

Μέρος 2ο

.

The domain of the moment (1977)

.

Murder Psalm (1980)

.

Arabic (1982)

.

Unconscious London Strata (1982)

.

Boulder blues pearls and… (1992)

.

.

Advertisement