Τρίτη 24/3 στις 21:00

.

Αφιέρωμα στον Stan Brakhage

.

 Μέρος 1ο

.

Visions in meditation part 1

.

Visions in meditation part 2 (Mesa verde)

.

Visions in meditation part 3 (Plato’s cave)

.

Visions in meditation part 4 (D.H.Lawrence)

.

.

Advertisement