Τρίτη 29/11 στις 21:00

Blind beast

(Άγουρη σάρκα στα χέρια τυφλού κτήνους)

.

(Môjû, 1969)

.

του Yasuzo Masumura

.

.

Advertisement