Ω_Αποφάσεις Συνέλευσης 1/10/2010

 • Ζητούμε να μην ακυρωθεί η παραγγελία της μονίμως τεντωμένης οθόνης προβολής και αρνούμαστε την εγκατάσταση ηλεκτροκίνητης οθόνης καθώς η τελευταία παραπέμπει σε χώρο συνεδριάσεων και όχι σε κινηματογράφο.
  .
 • Ζητούμε την αποσυσχέτιση εργασιών αναπαλαίωσης της Ίριδας από εργασίες αναδιαμόρφωσης οι οποίες αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του κινηματογράφου που έχει ο χώρος.
  .
 • Είμαστε θετικοί σε οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση για εργασίες ανακατασκευής της Ίριδας εφόσον πρόκειται για κάποια ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη, η οποία συνάδει με τον τρόπο λειτουργίας των τομέων που διαχειρίζονται τον χώρο, και εφόσον οι εργασίες λαμβάνουν χώρα σε νεκρές για την λειτουργία της λέσχης περιόδους. Απόδειξη αυτού ήταν η συναίνεσή μας στις πρόσφατες εργασίες συντήρησης του θολωτού της Ίριδας, οι οποίες δεν επηρέασαν τη λειτουργία του τομέα.
  .
 • Καμία απόφαση για εργασίες στην Ίριδα δεν μπορεί να παρθεί χωρίς την σύμφωνη γνώμη των τομέων που διαχειρίζονται τον χώρο.
  .
 • Είμαστε ανοικτοί όσον αφορά τη φιλοξενία έκτακτων εκδηλώσεων από οποιαδήποτε (εξωτερική ή εσωτερική) καλλιτεχνική/πολιτιστική ομάδα ή μεμονωμένο άτομο επιθυμεί να αξιοποιήσει τον χώρο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχουμε ορίσει.

.

..

Blog στο WordPress.com.